Servisní práce

Servis plynových spotřebičů a elektro kotlů  

Nabídka servisních prací zákazníkům

 • Uvedení plynových spotřebičů do provozu pro uznání záruky výrobcem, jedná se o vyhrazená plynová zařízení.
 • Uvedení elektro kotlů do provozu pro uznání záruky výrobcem.
 • Záruční autorizovaný servis plynových a elektrický kotlů, plynových topidel a ohřívačů vody mnoha značek.
 • Pozáruční autorizovaný servis plynových a elektrický kotlů, plynových topidel a ohřívačů vody mnoha značek.
 • Výměna plynových spotřebičů po jejich životnosti, včetně zajištění odborné kominické firmy pro výměnu odkouření a revize spalinových cest.
 • Výměna plynových hadic pro dopojení plynových sporáků, za nové hadice – nerezové. Při dodržení podmínek uvedených v návodu výrobců není životnost omezená. Staré typy měly životnost maximálně 10 let.
 • Servis a opravu na plynová kamna Pohoda na PB.
 • Montáž drátových a bezdrátových prostorových termostatů, montáž ekvitermní regulace pro plynové kotle, včetně nastavení a seznámení zákazníka s obsluhou.
 • Proplach topných systémů od usazenin na obnovu původní energetické a hydraulické účinnosti v trubkách a topných tělesech, včetně měření tvrdosti vody, PH a vodivosti.
 • Chemický proplach plynových kotlů ze strany užitkové vody od vodního kamene (zásobníky vody).
 • Montáž detektoru CO (oxidu uhelnatého) u plynových spotřebičů v provedení "B"
 • Provádění měření spalin u plynových spotřebičů v provedení "B" (do komína, nikoliv turbo ani kondenzační) dle technické normy TPG 704 01 analyzátorem spalin TESTO 320 včetně doložení protokolu. Měření je prováděno přístrojem s platnou kalibrací při nejvyšším dosažitelném výkonu spotřebiče. Postupy měření:
  • koncentrace CO ve spalinách;
  • koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;
  • tahu komína;
  • teploty spalin.
 • Měření „4 Pa testu“ – testem lze určit, zda je dostatečný přívod vzduchu pro spalování. „4 Pa test“ slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech.

  

zdroj:WÖHLER Bohemia s.r.o.