Rady a návody

Rady a návody než zavoláte

  • Prostudovat návod k obsluze plynového nebo elektrického spotřebiče, tento návod je důležité uschovat celou dobu životnosti zařízení.
  • Zjistit si značku spotřebiče (například: Protherm) a typ spotřebiče (například: Panther) – urychlíte tím vše kolem objednávky. (kotel, který je bílý a visí na stěně mi moc neřekne :-)
  • Většina moderních plynových kotlů má diagnostiku závad, to znamená, že chyba, která se objeví na displeji signalizuje určitou závadu, viz. návod k obsluze.
  • Překontrolovat, zda je v kotli dostatečný tlak vody. Většina moderních kotlů potřebuje pro provoz alespoň 1 bar v topném systému.
  • Zkontrolovat, zda je v elektrické zásuvce elektřina (např.: není-li jistič na zásuvku spotřebiče spadlý).
  • Pokud kotel padá do poruchy „ztráty plamene“, může to být, u starších kotlů, zapříčiněno tím, že je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka staršího provedení.
  • V případě, že kotel signalizuje chybu, na displeji kotle (například: E 01), je dobré si v manuálu zjistit, o jakou chybu se jedná, některé chyby jde odblokovat tlačítkem RESET.
  • Překontrolovat, popřípadě vyměnit baterie v termostatu, doporučuje se 1x ročně před topnou sezonou nejlépe za kvalitní alkalické, nikoliv nabíjecí, protože napětí je u nich pouze  1,2 V místo 1,5 V, jestliže máte kotel, který ohřívá i teplou vodu a netopí po zapnutí termostatu, z největší pravděpodobností máte vybité baterie.
  • Pokud vám dostatečně netopí radiátory, může to být zapříčiněno tím, že filtr, který je umístěn pod kotlem na zpáečním potrubí může být znečištěn, stačí ho vyčistit.